top of page
Image by Daniele Levis Pelusi

צוללים קדימה

תוכנית העמקה בגישת ACT

18 מפגשים מקוונים, החל ב-16.11.2020

מספר המשתתפים מוגבל! 

תוכנית העמקה בגישת ACT

18 מפגשים מקוונים

המרכז הישראלי ל-ACT גאה להציע לציבור מטפלי ACT בישראל תוכנית העמקה בגישה. את התוכנית בנינו במקור עבור בוגרי התוכנית השנתית שלנו במפרשים, ונותרו מספר מקומות בודדים למעוניינים להצטרף. התוכנית מיועדת למטפלי ACT בעלי רקע לימודי רחב בגישה וניסיון טיפולי בה. התוכנית נועדה להוות מרחב פתוח לתרגול והתבוננות בנושאים המעסיקים אותנו כמטפלי ACT. 

מבנה התוכנית: 

18 מפגשים בני שעתיים אקדמיות כל אחד, בימי שני בבוקר (9:30-11:00).

מלבד מפגש פתיחה וסיכום, יערכו 16 מפגשים אשר יוקדשו כל אחד למקרה או נושא שיביא אחד המשתתפים (התוכנית מוגבלת ל-16 משתתפים בלבד) - כך, בחלק מהמפגשים נעסוק בתיאורי מקרה קליני ובחלקם בנושאים וסוגיות טיפוליות בהם נרצה להעמיק ולתרגל. כל זאת, לצד העמקה וקריאה של חומרים תיאורטיים רלוונטיים. 

התוכנית תלווה בקבוצת דיון (פורום) סגורה למשתתפים. 

המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים: 

16.11.20-                                               מפגש פתיחה בהשתתפות ארבעת המנחים

23.11.20, 7.12.20, 21.12.20, 4.1.21 - מפגשים בהנחיית ליאור גילעד

18.1.21, 1.2.21, 15.2.21, 1.3.21 -        מפגשים בהנחיית אור פרי

22.3.21, 5.4.21, 19.4.21, 3.5.21 -        מפגשים בהנחיית ליאור בירן

10.5.21, 24.5.21, 7.6.21, 21.6.21 -     מפגשים בהנחיית רן אלמוג

24.6.21 -                                                מפגש סיכום ופרידה בהשתתפות ארבעת המנחים.

 

 

 

עלות השתתפות בתכנית כולה: 1800 ש"ח כולל מע"מ (100 שקלים למפגש), ניתן לחלק התשלום לשלושה תשלומים שווים.

bottom of page