top of page

ימי חמישי בשעות אחה"צ

|

ZOOM

קורס בסיסי מקוון - 2022

קורס בסיסי לגישה המיועד לאנשי מקצועות הטיפול, אותו נקיים בשנה הבאה במסגרת מכון מפרשים במכללה האקדמית ת"א-יפו - במפגשים מקוונים, במשך שישה ימי חמישי בשעות אחה"צ. הקורס יועבר על ידי שירלי רונן

הרישום נסגר
אירועים אחרים
קורס בסיסי מקוון - 2022
קורס בסיסי מקוון - 2022

Time & Location

ימי חמישי בשעות אחה"צ

ZOOM

About the Event

גישת הACT הינה אחת מן הגישות המרכזיות בגל השלישי של הCBT. היא נשענת על תפיסת עולם והנחות פילוסופיות ייחודיות, אשר במובנים רבים שונות מן התפיסות המקובלות בעולם הקליני המסורתי. הקורס מיועד להוות שער לעולם זה ולהניח את היסודות להמשך העמקה ולימוד.

Share This Event

bottom of page