top of page

החל מחודש נובמבר, בימי שני בבוקר כל שבועיים

|

ZOOM

תוכנית העמקה למטפלים

המרכז הישראלי ל-ACT גאה להציע לציבור מטפלי ACT בישראל תוכנית העמקה בגישה. את התוכנית בנינו במקור עבור בוגרי התוכנית השנתית שלנו במפרשים, ונותרו מספר מקומות בודדים למעוניינים להצטרף. התוכנית מיועדת למטפלי ACT בעלי רקע לימודי רחב בגישה וניסיון טיפולי בה. התוכנית נועדה להוות מרחב פתוח לתרגול והתבוננות

הרישום נסגר
אירועים אחרים
תוכנית העמקה למטפלים
תוכנית העמקה למטפלים

Time & Location

החל מחודש נובמבר, בימי שני בבוקר כל שבועיים

ZOOM

About the Event

המרכז הישראלי ל-ACT גאה להציע לציבור מטפלי ACT בישראל תוכנית העמקה בגישה. את התוכנית בנינו במקור עבור בוגרי התוכנית השנתית שלנו במפרשים, ונותרו מספר מקומות בודדים למעוניינים להצטרף. התוכנית מיועדת למטפלי ACT בעלי רקע לימודי רחב בגישה וניסיון טיפולי בה. התוכנית נועדה להוות מרחב פתוח לתרגול והתבוננות 

Share This Event

bottom of page